Hvad er byggerådgivning?

Professionel byggerådgivning kan styrker dit byggeprojekt med en lang række byggetekniske og praktiske erfaringer inden for renoverings- og ombygningsrelaterede projekter. En byggerådgiver skaber overblik, kan spares med, give gode råd og sørger generelt for, at netop dit byggeprojekt kommer til at forløbe gnidningsfrit.

 

Byggerådgiverens rolle i et byggeprojekt

Byggeprojekter kan være meget forskellige i størrelse, type og kompleksitet. Du kan derfor komme til at få brug for flere byggerådgivere, når du skal udføre et byggeprojekt. Ofte har byggerådgivere kompetencer inden for forskellige grene af et byggeprojekt. Det er derfor altid en god idé at kigge efter en byggerådgiver, der har kompetencer netop inden for det du skal bruge byggerådgivning til.

Når du er på udkig efter en byggerådgiver, vil du oftest møde flere forskellige funktioner, som kan rådgive dig i dit bygningsprojekt: 

  • Bygningskonstruktører
  • Byggeteknikere
  • Byggeingeniører
  • Byggeøkonomer

For at give dig et overblik, kan du herunder læse meget mere om forskellige byggerådgiveres funktioner i byggeprojekter:

 

Bygningskonstruktør

Den primære rolle for en bygningskonstruktør er at projektere. I projektering sørger byggerådgiveren for at vælge konkrete konstruktioner og materialer, skitsere og tegne arbejdstegninger samt beskrive byggeriet til nøjagtighed. En vigtig del af konstruktørens rolle er at skabe overblik og stå i spidsen for dit projekt, hvori der sørges for planlægning, koordinering og tilsyn føring af byggeprojektet.

For at blive kaldt byggekonstruktør kræver det 3 ½ års uddannelse på et af landets erhvervsakademier, hvor der testes og eksamineres i mange forskellige discipliner inden for byggeprojekter.

 

Byggetekniker

En byggeteknikers arbejdsområde indebærer at tegne og beregne projektets brug af materialer (dog ikke ingeniørberegninger). Her er der tale om, at byggeteknikeren er med til at planlægge, projektere, udføre og kontrollere byggeriet således, at der fx er det korrekte antal døre, mængde træ til gulvfladearealer mv.  En byggetekniker er således med til at sikre, at udførelsen af byggeprojektet forløber uden fejl og mangler.

 

Bygningsingeniør

Bygningsingeniøren kan have forskellige opgaver i byggeprojekter afhængigt af hvilket ingeniørarbejde, der er forbundet med det specifikke projekt. Hovedsageligt er det byggeingeniøren, der håndterer alle væsentlige opgaver forbundet til udførelsen af el, vvs, ventilation og konstruktion.

At finde en kompetent bygningsingeniører har afgørende betydning for et gnidningsfrit byggeprojekt. De varetager netop funktioner så som analyse, beregning, planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og drift af bygningsprojektet.

 

Byggeøkonom

Byggeøkonomens ansvar er blandt andet at forholde sig til byggejuridiske forhold, risikoanalyse, økonomistyring samt lede og udviklingen af byggeprojekter. Byggeøkonomens primære funktion er at løse de mere komplekse problemstillinger, der kan opstå under byggeprojektets forskellige faser – alt fra skitseprojekt til det færdige projekt.

En byggeøkonom har mange årserfaring enten som ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt, hvor han efterfølgende har videreuddannet sig.

 

Indgå en aftale med den rette byggerådgiver

Et vigtigt element i at finde en byggerådgiver er at lave en skriftlig aftale. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af samarbejdsaftalen, hvilket omfang byggerådgivningen rækker og hvilke ydelser, der tilbydes. Klare retningslinjer mellem dig og byggerådgiveren betyder, at der pludseligt ikke opstår misforståelser i løbet af byggeprojektets udførelse.

Før du kontakter en byggerådgiver, er det en god idé at danne dig et overblik over, hvad det er du forventer af byggerådgivningen. Det er nemmere at finde den rette byggerådgiver, hvis du ved hvad, du mangler rådgivning til.

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af