Referencer

Vi er løbende involveret i en lang række forskellige projekter som totalrådgiver. Skal vi også hjælpe dig?

Kontakt os nu

Vedligeholdelsesplaner

På følgende ejendomme har vi udarbejdet tilstandsrapport og 10 års vedligeholdelsesplan.

 • AB Ahlefedltsgade 22-24

  Andelsboligforening med 13 lejligheder i København K.

 • AB Assurandørernes Gaard

  Andelsboligforening med 79 lejligheder på Frederiksberg.

 • EF Valborg Allé 11/Beatevej 4

  Ejerboligforening med 23 lejligheder i Valby.

 • EF Brunevangsparken

  Ejerboligforening med 42 lejligheder i Rødovre.

 • EF Søborg Hovedgade 171

  Ejerboligforening med 12 lejligheder i Søborg.

 • AB Ørstedhus

  Andelsboligforening med 21 lejligheder i Nordvest.

 • AB J.M. Thieles Vej 11-17

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Frederiksberg.

 • Østerbrogade 72

  Udlejningsejendom med 10 lejligheder på Østerbro.

 • AB Brammingegården

  Andelsboligforening med 12 lejligheder på Østerbro.

 • Ab Horsensgade 10-12

  Andelsboligforening med 22 lejligheder på Østerbro.

 • AB Tagensbo

  Andelsboligforening med 66 lejligheder i Nordvest

 • AB Jemteland

  Andelsboligforening med 51 lejligheder på Amager

 • AB Holsteinsgade 53-55

  Andelsboligforening med 20 lejligheder på Østerbro

 • EF Aldersrogade 37-39 (Sigynsgade 36-66)

  Ejerboligforening med 157 lejligheder på Nørrebro.

 • AB Valdemarsgade 34/Istedgade 134-136

  Andelsboligforening med 20 lejligheder på Vesterbro

 • EF Bagsværd Hovedgade 81-83

  Ejerboligforening med 43 lejligheder i Bagsværd

 • AB Sommersted

  Andelsboligforening med 19 lejligheder på Vesterbro

 • AB Ryvangsgården

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Østerbro

 • EF Fuglegårdsvænget 83-89

  Ejerboligforening med 20 lejligheder i Gentofte

 • AB Åhjørnet

  Andelsboligforening med 22 lejligheder på Nørrebro

 • EF Svanholmsvej 5

  Ejerboligforening med 12 lejligheder på Frederiksberg

 • EF Broholms Allé 12 A-C

  Ejerboligforening med 18 lejligheder i Charlottenlund

 • AB Bjerrebo

  Andelsboligforening med 24 lejligheder i Bagsværd

 • EF Østerbrogade 149

  Ejerboligforening med 7 lejligheder på Østerbro

 • Reersøgade 4-6

  Udlejningsejendom med 19 lejligheder på Østerbro

 • AB Rosines Minde

  Andelsboligforening med 23 lejligheder på Østerbro

 • EF Schlegels Allé 5

  Ejerboligforening med 11 lejligheder på Frederiksberg

 • EF Frederiksberg Allé 100

  Ejerboligforening med 11 lejligheder på Frederiksberg

LÆS MERE OM VEDLIGEHOLDELSESPLANER? Vedligeholdelsesplan

Projekter

Afsluttede renoveringsprojekter

Vinduesudskiftning i andelsforening på Nørrebro

Andelsboligforening på Nørrebro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning af alle vinduer til nye koblede vinduer med lydruder.

Læs mere

Udskiftning af vandrør og faldstammer på Østerbro

Udlejningsejendom på Østerbro hvor alle vandinstallationer er udskiftet til nye, samt delvist udskiftning af afløbsinstallationer. Herudover er der blevet fornyet enkelte badeværelser.

Læs mere

Udskiftning af vandrør i andelsforening på Østerbro

Andelsforening på Østerbro hvor vi har bistået foreningen med at få udskiftet alle de gamle vandrør i ejendommen til nye vandrør i rustfri stål.

Læs mere

Udskiftning af tag hos ejerforening på Frederiksberg

Ejerboligforening på Frederiksberg hvor der er udskiftet tag

Læs mere

Udskiftning af faldstammer og vandrør i andelsforening på Nørrebro

Andelsboligforening på Nørrebro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning af faldstammer og vandrør.

Læs mere

Udskiftning af altaner i ejerforening på Frederiksberg

Ejerboligforening på Frederiksberg hvor vi bistod foreningen i forbindelse med udskiftning og etablering af ialt 11 altaner.

Læs mere

Tagudskiftning og facaderenovering af ejerforening på Frederiksberg

Ejerboligforening på Frederiksberg hvor taget er udskiftet og facader er renoveret.

Læs mere

Tagudskiftning i ejerforening på Østerbro

Ejerboligforening på Østerbro. Foreningens gamle tagbelægning er udskiftet til nyt tegltag. Herunder er alle tagets kviste renoveret og beklædt med ny zink.

Læs mere

Tagrenovering i ejerforening på Frederiksberg

Ejerboligforening på Frederiksberg. Foreningen har fået nyt naturskifertag med fast undertag, samt renoveret kviste og frontispicer med ny zink, samt nye vinduer i taglejlighed.

Læs mere

Renovering af svalegang og facade hos ejerforening i Bagsværd

Ejerboligforening i Bagsværd hvor der er foretaget renovering af gadefacaden og herunder betonreparationer og renovering af svalegang på 3. sal.

Læs mere

Renovering af andelsboligforening AB Enggården

Andelsboligforening i Københavns Sydhavn, hvor vi igennem året har bistået foreningen med tilstandsvurdering af bl.a. fugt i kælder og murværk over tag.

Læs mere

Renovering af altaner i ejerforening i Bagsværd

Andelsboligforening i Bagsværd, hvor der er blevet renoveret 18 stk. eksisterende betonaltaner, malet vinduer m.m.. Altaner er renoveret ved udbedring af betonskader, afrensning af gammel overflade...

Læs mere

Fugtsikring og kloak i andelsforening på Vesterbro

Andelsboligforening på Vesterbro hvor vi bistod foreningen i forbindelse med etablering af omfangsdræn og udskiftning af kloaksystem.

Læs mere

Fugtsikring i andelsforening på Nørrebro

Andelsboligforening på Nørrebro som vi har bistået i forbindelse med fugtsikring af ejendommens fundamenter og kældervægge.

Læs mere

Etablering af nye altaner i andelsforening på Nørrebro

Andelsboligforening på Nørrebro hvor der er etableret 21 stk. nye altaner på gård- og gadefacade.

Læs mere

EF Broholms Allé 12A-C - Diverse renovering

Ejerboligforening i Charlottenlund hvor vi bistod foreningen i forbindelse med diverse renoveringsarbejder i 2018.

Læs mere

AB Valdemarsgade 34 m.fl. - Tag- og vinduesudskiftning

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, fugtsikring, kloakudskiftning

Læs mere

Fugtsikring og kælderrenovering

Andelsboligforening på Frederiksberg hvor der er udført fugtsikring ved indskæring af grundfugtspærre i kældervægge.Fugtsikringen var et stort indgreb i kælderlejligheder, så de 2 kælderlejlig...

Læs mere

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af