Fugtsikring i andelsforening på Nørrebro

AB Åhjørnet

AB Åhjørnet er en andelsboligforening beliggende på Nørrebro, som indeholder 22 lejligheder.

Der er udført en fugtsikring af ejendommens kældervægge og fundamenter for at standse opfugtningen af væggene. Fugtsikringen består af:

  • Etablering af omfangsdræn langs fundamenterne
  • Indskæring af grundfugtspærre. Dette omfatter gennemskæring af alle udvendige kældervægge for ilægning af rustfri stålplade
  • Udskiftning af gamle tagbrønde
  • Etablering af regnvandsledninger langs gadefacaden. Tidligere blev tagvand blot ledt til fortov, hvor det løb ud på vejen.
Læs mere om fugtsikring

Projekt Detaljer

Projekt

Fugtsikring

Bygherre

AB Åhjørnet

Antal lejligheder

22

År

2018

Budgetramme inkl. moms

2.125.000,-

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af