Droneinspektion

Ved brug af drone kan vi foretage inspektion, dokumentation og kvalitetssikring af byggeri

Droneinspektion af ejendom

Vi er certificeret til at flyve med drone i byen og kan derfor udføre droneinspektion på byens ejendomme.

Visuel inspektion med drone er et fantastisk redskab til at få et hurtigt overblik over skader udvendigt på konstruktioner, bygninger og lignende.

Vi har stor erfaring med renovering og tilstandsvurdering af ældre ejendomme. Med den baggrund ved vi hvor udfordringerne på facader og tage typisk opstår. Når vi kombinerer vores erfaring indenfor renovering med at flyve drone, så giver vi jer mulighed for at få en hurtig og kvalificeret vurdering af tilstanden på jeres ejendom.

Vi bruger typisk dronen til:

 • Inspektion – for tilstandsvurdering af facader, tage, tagrender, inddækninger og andre svært tilgængelige bygningsdele.
 • Kvalitetssikring – tilsyn og mangelgennemgang eller i forbindelse med 1-/ og 5-års gennemgange
 • Dokumentation – før-, under- og efterbilleder af byggerier

Det er altid en af vores erfarne bygningskonstruktører som flyver dronen. I forbindelse med planlægningen af flyvningen står han også for:

 • Orientering af politiet
 • Orientering af beboere
 • Overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger
 • Instruktion af medhjælpere

Vi er godkendte til at flyve med drone i byområder jf. dronebekendtgørelsen og vi er dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Kontakt os vedr. droneinspektion

Fordele ved droneinspektion:

Hurtigt overblik – med dronen kan vi hurtigt inspicere mange hundrede m² tag eller facade, som ville tage lang tid at gennemgå fra en lift.

 

Omkostningseffektivt – Inspektion med drone minimerer tidsforbruget og omkostningerne til fx lift og sikkerhedsforanstaltninger ved traditionel inspektion.

 

Nem tilgængelighed – med dronen er vi ikke afhængig af store pladskrav ved ejendommen, men kan komme til alle steder.

 

Se alle steder på bygningen – Dronen kan tilgå selv de mest utilgængelige steder udvendigt på ejendommen.

 

Dokumentation for skader – Dronen kan komme helt tæt på de forskellige bygningsdele og optage billeder og video i høj opløsning.

 

Afspil video

 • Droneinspektion Vibekegade
  Dronefoto i forbindelse med 1 års gennemgang for udskiftning af tag
 • Dronefoto i forbindelse med registrering for tagudskiftning og facaderenovering
 • Dronefoto efter udskiftning af tag
 • Dronefoto i forbindelse med vurdering af murværk over tag

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af