Energiforbedringer

Sådan hjælper vi jer

Renovering med fokus på energi

Vores kernekompetence ligger indenfor renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Vi har et fokus på langsigtede energiforbedringer til. Herudover har vi en solid erfaring med analysering af energiforbruget og besparelsesmuligheder i alle typer af bygninger. Vi tilbyder derfor en helhedsorienteret rådgivning, hvor energiforbedringer tænkes ind i projektet fra start af.

Der er flere gode grunde til at igangsætte tiltag for at spare på energiforbruget i jeres ejendom. For de fleste er det vigtigste parameter, at det skal være en god investering, som på sigt giver et kontant afkast. Energiforbedringer vil ofte også forbedre indeklimaet i bygningen. Det kan mærkes ned mindre træk- og kuldenedfald, hvilket resulterer i øget komfort og trivsel. Derudover kan forbedringer øge en ejendoms salgs- og imageværdi, idet nogle forbedringer kan have en vis signalværdi.

Vi kan konkret hjælpe jer med at vurdere og prioritere jeres energispareindsats, Derudover bliver tager vi alle nødvendige parametre på jeres ejendom tages med i betragtning. Energitiltag bliver tænkt ind i ejendommens øvrige vedligeholdelsesopgaver. Således får I et vigtigt redskab til at høste gevinsterne ved energibesparelsestiltag uden kedelige overraskelser.

Vi er opdateret på de nyeste regler og krav til energiforbedringer som skal udføres ifm. renovering og ombygning, ligesom vi kan beregne varmetabs- og energirammer.

Kontakt os vedr. energirenovering

Typiske fordele ved gennemførelse af energiforbedringer:

  • Kontant besparelse på energiregningen
  • Forøget komfort i boliger
  • Øget image- og salgsværdi

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af