Vedligehold og forskønnelse af fællesarealer

Sådan hjælper vi jer

Gårdmiljøer, trapper, kældre osv.

Fællesarealer på boligejendomme dækker typisk over gårdmiljøer, trapperum, fælles kælder- og loftarealer.

Fælles for ovennævnte er at det ofte er områder hvor man ikke kun har et vedligeholdelsesbehov, men også et behov for at tingene ser pæne ud, så ejendommens beboere har lyst til at benytte og opholde sig på arealerne.

Arealerne er ofte udsat for et stort slid, herunder især gård- og trappearealer og det kan her være nødvendigt, løbende at få opretholdt en vis standard.

Vi kan rådgive jer om vedligehold og forskønnelse af fællesarealer og kan eventuelt indarbejde disse renoveringsbehov og -ønsker i en vedligeholdelsesplan. Læs mere om vedligeholdelsesplan.

Kontakt os vedr. fællesarealer

Vi rådgiver om projekter på fællesarealer, herunder:

  • Hoved- og bitrapper
  • Loftarealer
  • Tagterrasser
  • Kælderarealer
  • Gårdarealer

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af