Fugtsikring og dræn

Fugtsikring af kælder og fundament, omfangsdræn, sikring mod opstigende grundfugt m.m.

Sådan hjælper vi jer

Fugtsikring af kældre

Mange ældre ejendomme har kælder og mange gamle kældre er fugtige, da der ikke er udført nogen aktive fugtsikringstiltag gennem tiden. En fugtspærre udført for 80 eller 100 år siden har sjældent den store effekt idag. Fuldmurede ydervægge og fundamenter i teglsten er typisk utætte og kan suge fugt, mens gamle betonydervægge kan være utætte på grund af revnedannelser og udvaskning af materialerne.

Risici

Når kældervægge og fundamenter påvirkes af fugt fra jorden omkring bygningen, så opfugtes træværk og andre organiske materialer i kælderen. Nogle typer kældervægge opsuger så meget fugt, at der kan opstå råd- eller svampeskader i etageadskillelsen mellem kælder og stueetage og i værste tilfælde ses fugten at trænge helt op i vægge i stueetagen. Træværk i kælderen som pulterskillerum, dørkarme og trapper vil også være påvirket i en opfugtet kælder.

Hvad gør vi nu?

Vi kan hjælpe med at vurdere omfanget af fugt og eventuelle aktive tiltag for fugtsikring. En fugtsikring kan udføres på flere måder og kan skaleres afhængigt af de pågældende forhold. Oftest ses at man etablerer omfangsdræn. I mange tilfælde giver det mening at supplere omfangsdrænet med etablering af ny grundfugtspærre i kældervægge.

 

Kontakt os vedr. fugtsikring

Kælderen kan være opfugtet af flere grunde, bl.a.:

  • Indtrængende vand gennem kældervægge
  • Opstigende grundfugt i væggene
  • Vand som løber ind via lyskasser, kældertrapper o.l.
  • Høj grundvandsstand

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af