Bliv klædt på til Generalforsamlingen 2020 i ejer- og andelsboligforeninger - Læs og download artiklen

Udskiftning og renovering af kloak

Udskiftning, strømpeforing, sikring mod skybrud, LAR-anlæg, tv-inspektion og andre undersøgelser

Sådan hjælper vi jer

Vi rådgiver ved udskiftning og renovering af kloak

Kloakledninger er oftest placeret i jorden og deres stand er derfor umulig at vurdere med det blotte øje.

For at få overblik over kloakernes stand, så er det nødvendigt at få lavet en tv-inspektion af disse. En tv-inspektion er et godt redskab for at kunne planlægge udbedring af de skader som man med sikkerhed kan finde på ældre kloakledninger og -brønde.

Kloaksystemer udsættes for stadigt større belastning på grund af nedbørsmængder og det er derfor vigtigt at ejendommens kloaker er dimensioneret korrekt og er i god stand. Af samme grund bliver det stadigt mere relevant at overveje lokal afledning af regnvand – LAR-anlæg. Det kan være i form af regnbede, faskiner eller genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Inden etablering af sådanne anlæg bør der udføres grundige forundersøgelser af bl.a. jordbundsforhold på ejendommen.

Der kan være dele af kloakledningerne som det giver mening at udskifte i forbindelse med andre arbejder på ejendommen.

Vi kan rådgive jer om den mest hensigtsmæssige planlægning af renovering eller udskiftning af kloaker og vi kan hjælpe med at projektere og gennemføre denne type projekter.

Kontakt os vedr. kloaker

Tegn på problemer i kloaken:

  • Manglende eller dårlig bortledning af overfladevand på belægninger
  • Rotter
  • Sætninger i belægning
  • Opstuvende vand i gulvafløb i kælder

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af