Udskiftning og renovering af kloak

Udskiftning, strømpeforing, sikring mod skybrud, LAR-anlæg, tv-inspektion og andre undersøgelser

Sådan hjælper vi jer

Vi rådgiver ved udskiftning og renovering af kloak

Både i forbindelse med totalrenoveringer, skybrudssikringsprojekter og ved nybyggeri.

Velfungerede kloaksystemer er uundværlige, uanset om man er privat boligejer, ejendomsejer, boligforening eller virksomhed. Mange oplever problemer med tilstopning, lugtgener og rotter, og det er alt sammen indikation på, at kloakledningerne er beskadigede, nedslidte og utætte.

Ved kloakprojekter er korrekt projektering og udførelse af afgørende betydning, og netop her har vi opbygget de helt rigtige kompetencer.

Kloakledninger er oftest placeret i jorden og deres stand er derfor umulig at vurdere med det blotte øje.

For at få overblik over kloakernes stand, så er det nødvendigt at få lavet en tv-inspektion af disse. En tv-inspektion er et godt redskab for at kunne planlægge udbedring af de skader som man med sikkerhed kan finde på ældre kloakledninger og -brønde.

Kloaksystemer udsættes for stadigt større belastning på grund af nedbørsmængder og det er derfor vigtigt at ejendommens kloaker er dimensioneret korrekt og er i god stand. Af samme grund bliver det stadigt mere relevant at overveje lokal afledning af regnvand – LAR-anlæg. Det kan være i form af regnbede, faskiner eller genbrug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. Inden etablering af sådanne anlæg bør der udføres grundige forundersøgelser af bl.a. jordbundsforhold på ejendommen.

Der kan være dele af kloakledningerne som det giver mening at udskifte i forbindelse med andre arbejder på ejendommen.

Vi kan rådgive jer om den mest hensigtsmæssige planlægning af renovering eller udskiftning af kloaker og vi kan hjælpe med at projektere og gennemføre denne type projekter.

 

Specialiseret inden for kloakprojekter

Som ved klimatilpasningsopgaverne specialiserer vi os inden for kloakprojekter, så vi opbygger specialviden, der kan komme bygherre til gode.

Derved kan vi sammen med de udførende etablere det for kunden mest hensigtsmæssige kloakanlæg.

Et sådant projekt handler om en god blanding af samarbejde, dialog og udførelseskontrol.

 

Rotter i kloakker

Vi har stort fokus på rotter og deres liv i kloakkerne. Det er interessante og kloge dyr, som desværre skaber store skader i kloaknettet.

De bliver til stor gene for ejendommens beboere, hvis de først kommer op fra kloaksystemet og bevæger sig rundt i og omkring bygningen.

Derfor forsøger vi at udføre kloaknettet så hensigtsmæssigt som muligt, så rotter ikke kan ødelægge dem og skabe reder.

 

Yderligere information om Kloak-projekter

Kontakt MMAKE – +45 71 99 23 20 – info@mmake.dk

Kontakt os vedr. kloaker

Tegn på problemer i kloaken:

  • Manglende eller dårlig bortledning af overfladevand på belægninger
  • Rotter
  • Sætninger i belægning
  • Opstuvende vand i gulvafløb i kælder

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af