Tekniske undersøgelser

Undersøgelser vedr. fugt, kuldebroer, miljøskadelige stoffer, skimmel m.v.

Sådan hjælper vi jer

Tekniske undersøgelser og forundersøgelser

Tekniske undersøgelser kan være nødvendige for at klarlægge behovet for reparationer og vedligehold, ligesom det kan være nødvendigt for at vide omfanget af fx. miljøskadelige stoffer for at kende prisen på det forestående arbejde.

Vi er opdateret på viden indenfor de respektive områder og vi tilbyder altid at være tovholder på de tekniske undersøgelser, således at specialisternes viden og undersøgelser bliver formidlet i et let forståeligt sprog og omsat til noget praktisk håndgribeligt. Følgende undersøgelser udfører vi selv:

 • Fugtundersøgelser –  Det kan være nyttigt at vide om der er fugtigt i konstruktionen i et badeværelse eller på steder hvor der er skjulte installationer, ligesom det kan være rart at vide om træværket i kælderen er i risikozonen for at blive angrebet af svamp.
 • Inspektion med drone – Det er langt billigere at inspicere med en drone fremfor at leje en lift når bygningens utilgængelige områder som fx. høje facader eller taget skal inspiceres. Derfor dronen er et godt værktøj når det skal afklares om der er behov for reparationer eller yderligere undersøgelser. Læs mere om droneinspektion her.
 • Miljøskadelige stoffer – Der er igennem årene brugt miljøskadelige stoffer i mange forskellige bygningsmaterialer. Vi udtager prøver som analyseres på et akkrediteret laboratorium.

Vi er ikke eksperter på alle områder og derfor samarbejder vi bl.a. med specialister indenfor områder som skimmeltest, termografi, råd og svamp (biologiske undersøgelser) og geoteknik (grundvandspejling, jordbundsforhold o.l.)

Kontakt os vedr. undersøgelser

Eksempler på tekniske undersøgelser

Her er angivet nogle eksempler på tekniske undersøgelser.

 • Måling af træfugt i kælder

  Prøven viste et fugtindhold i træet på 20,6%.

  Ved fugtindhold i træet på over 20% vil der ofte være risiko for råd og svamp i træet.

 • Prøve af maling på gammelt vandrør

  Prøven viste et indhold af bly på 26.000 og zink på 32.000 mg/kg i malinglaget.

  Affaldet klassificeres som farligt
  (grænseværdien for farligt affald er for bly >2.500 og for zink >50.000)

 • Prøve af fliseklæber under gulvklinker på ældre badeværelse

  I fliseklæberen blev der påvist asbest.

  Her skal laves nyt badeværelse og det har derfor betydning for arbejdsmiljøet ifm opbrydningen af gulvet, samt for bortskaffelsen af affaldet.

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af