Udskiftning og renovering af vinduer

Sådan hjælper vi jer

Udskiftning og renovering af vinduer

Vinduer udgør et ret stort areal på ejendommens facader og har typisk et noget større varmetab end øvrige bygningsdele. Vinduernes materialer er ofte ikke så holdbare som fx. facade og tagmaterialer, og skal derfor oftere vedligeholdes. Alternativt kan der være behov vinduesudskiftning.

Tag kontakt til MMAKE, hvis I allerede ved, at I har brug for rådgivning om vinduesudskiftning.

Vi kan hjælpe med at vurdere og analysere behovet for renovering eller udskiftning af eksisterende vinduer. I den henseende vil vi typisk kigge nærmere på totaløkonomien ved at eje og renovere et ældre vindue, sammenlignet med gevinsten ved øget komfort, nedsat fremtidigt vedligehold og varmebesparelsen, som man opnår ved at udskifte til nye vinduer.

Ved udskiftning af eksisterende vinduer til nye i etageejendomme, vil man ofte vælge en af 2 typer vinduer.

  • Trævinduer med udvendig aluminiumsbeklædning
  • Trævinduer med koblede rammer.

Ældre trævinduer kan have en arkitektonisk værdi for ejendommen. Træet i gamle vinduer kan være af en rigtig god kvalitet, og behøver ikke at blive udskiftet, lige som vinduerne. I de tilfælde kan det derfor nogle gange give god mening at bruge ressourcer på at bevare og renovere vinduerne.

Da arbejde på vinduer kræver stillads giver det altid mening at se på, om det kan udføres samtidigt med andre stilladskrævende arbejder, som eksempelvis nye altaner.

 

Støjreducering i forbindelse med vinduesudskiftning

Københavns Kommune har i 2021 afsat en tilskudspulje til støjreducering af vinduer ved renovering eller udskiftning.

Det har vi fokus på. Læs mere via linket nedenfor.

 

Støjreducering af vinduer

Når man udskifter vinduer er der flere overvejelser at gøre sig. Af væsentligste overvejelser kan nævnes:

  • Er ejendommen fredet/bevaringsværdig og hvad er så vinduets arkitektoniske værdi?
  • Vil man ofre det ekstra på bedre isolerende vinduer end “standard”?
  • Skal vinduerne være særligt lydisolerende?
  • Hvor meget betyder det løbende vedligehold for ens valg af vinduestype?

MMAKE er stolte støttere af

MMAKE er medlemmer af